CD Obon - Chidori Style

San Jose Chidori Band
Songs:
1. Nihon Harebare Ondo
2. Hanabi Ondo
3. Furusato Ondo
4. Tokyo Ondo
5. Shinshu Ondo
6. Hawaii Ondo
7. Arigato Ondo
8. Oedo Tokyo Ondo
9. Hinokuni Daiko
10. Zunpa Ondo
11. Doraemon Ondo
12. Dai Tokyo Ondo
13. Sawayaka Ondo
14. Bon dance