CD San Jose Chidori Band - 53 Years of Music from the Heart

The San Jose Chidori Band - 53 Years of Music from the Heart By The San Jose Chidori Band

1.  Anta No Hanamichi - Masayo Arii

2.  Itoshiki Hibi - Ton Montano

3.  Ote O Haishaku - Toni Dobashi

4.  Kizuna Bune - Kay Tani

5.  Tokyo Twilight - Keiko Manning

6.  Tasogare Kaikyo - Shigeru Tashiro

7.  Koi No Shizuku - Shizuko Adachi

8.  Arigato...Kansha - Marc Sanwo

9.  Chidori Special - Duane Takahashi Original Instumental

10.  Nisen-Nen Ondo - Tashiro, Tani, Sanwo, Montano

11.  Oshin Ondo - Masayo Arii & Shizuko Adachi

12.  Tanko Bushi - Shigeru Tashiro, Reiko So

13.  Obon No Uta - Shigeru Tashiro, Reiko So